Inspel, tankar och idéer om hemsidan mailas med fördel till webmaster@norrmanso.se

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Väderprognos:

Väder Spillersboda

 

Webkamera Norrtäljeviken [klicka på bilden]

Notiser

 

Räfsning av ängen den 17 augusti kl. 10.00!


Det är nu bestämt att räfsningen 2019 av ängen kommer att ske 17 augusti. Vanja Ivarsdotter kommer att hålla i räfsningsdagen då jag Bertil Flodström är på resa den dagen. Kalle Kedland 1:54 och Janne Vesterlund 1:33 ska flyttas till räfsningsgruppen från hjälpräfsning till Janne A's traktorslåtter.

 

--------------------------------

 

Datum: 17/8

 

Tid: 10.00 (räfsningen tar ca. 2 timmar)

 

Plats: Samling vid anslagstavlan vid södra bryggan.

--------------------------------

 

Vandring genom Norrmansös historia den 13 juli kl. 14.00!

Det här är en riktig favorit i repris! Norrmansös egen historiker Bengt Hermansson har lovat att åter ge intresserade boende möjlighet att ta del av  öns historia. Bengt, som har spenderat alla somrar sedan 1940-talet på vår vackra ö, och som dessutom har forskat kring öns historia kan verkligen berätta om livet på ön innan den blev ett sommarparadis. Missa inte den här chansen att höra Bengt berätta.

--------------------------------

Datum: 13/7

Tid: 14.00 (vandringen tar ca. 2 timmar)

Plats: Samling vid anslagstavlan vid södra bryggan.

--------------------------------

Hjärtligt välkommen!

 

-----------------------------

 

Arbetshelg!

Samling kl. 10 på respektive arbetsområde!

 

Tilldelade arbetsgrupper och områden, samt ansvarig fr. skogsgruppen:

Rune:             Område A; 1:13-1:14, 1:17-1:20, 1:31-1:34, 1:65, 1:68-1:74

Thomas:         Område B; 1:9-1:12, 1:15-1:16, 1:21-1:30, 1:66-1:67

Janne:               Område C; 1:6-1:8, 1:35-1:64

 

--------------------------------------------------

Båtar upplagda i Stubboda!

Påminner om att alla båtar i Stubboda måste vara sjösatta senast den 15/5 och ber alla att låta bli att parkera in de båtar som fortfarande ligger kvar på land så att ägarna inte får svårigheter när de kommer för att lägga båten i sjön.

-----------------------------------

Vattenavläsning:

Påminner om vårens vattenavläsning som ska vara inskickad i form av en bild på mätaren senast 1/5. Skicka bilden till styrelsen@norrmanso.se

--------------------------------------------------

Förtydligande av tidigare kommunicerad instruktion:

Behovet att förtydliga kommer av att det kan finnas risk för att föregående instruktion tolkas för frikostigt. Utgångspunkten är att endast stormpåverkade träd på allmänningen tas om hand av föreningen. Ansvaret för träd på enskilda fastigheter vilar på fastighetsägaren. Det är dock inte alltid så lätt att se var tomtgränserna går, därför behöver fastighetsägare märka upp stormpåverkade träd på eller i anslutning till tomtgräns mot allmänningen. (Alltså inte träd som man kanske skulle vilja ha bort på den egna tomten eller på gemensam mark.)

 

Gul) Fälls/rotkapas, kvistas och tas med.

Blå) Fälls/rotkapas, kvistas och lämnas kvar.

Röd) Lämnas helt och hållet till fastighetsägarens egen hantering.
Detta alternativ är endast aktuellt för träd i närhet av tomtgräns och som är rödmärkta av enskild fastighetsägare.
Dessa träd ska vara omhändertagna allra senast till årsstämman 15 juni 2019.

---------------------------------------

Viktig instruktion till samtliga fastighetsägare på Norrmansö inför start av skogsröjningsarbete 8 april.

 

Med start 8 april planeras fyra skogsarbetare från vår kontrakterade entreprenör Naturskog att arbeta manuellt med att röja upp efter Alfridas härjningar. Arbetet bedöms ta cirka en vecka. Därefter kommer stockarna att skotas ner till stranden och pråmas över till fastlandet och säljas. Allt ris kommer att lämnas för att omhändertas av oss, bland annat på inplanerade arbetsdagar 27-28 april.

 

Utgångspunkten för Naturskogs uppdrag är att de ska omhänderta allting som:

 1. ligger på allmänningen
 2. stått på allmänningen och ramlat in på enskild fastighet
 3. är oklart huruvida trädet tillhör allmänning eller enskild fastighet
 4. utgör en säkerhetsrisk för allmänheten oavsett om det tillhör allmänningen eller enskild fastighet.

 

Arbetsinstruktionen till Naturskog är att de ska:

 • Gå in med manuell hantering och rotkapa vindfällen. Rotvältor kommer att tryckas tillbaka.
 • Ta ner hängande träd och sådant som utgör en säkerhetsrisk vid hantering eller om det lämnas kvar
 • Lämna alla stående träd som inte utgör en säkerhetsrisk
 • Lämna alla träd som helt uppenbart tillhör enskilda fastigheter och inte utgör olägenhet eller säkerhetsrisk för allmänheten
 • Beakta att vi inte bedriver kommersiellt skogsbruk och iaktta varsamhet vid bedömningen av vad som behöver tas ner.

 

Vad som inkluderas i punkterna ovan kan i enskilda fall kräva en professionell bedömning, som i så fall kommer att göras av skogsarbetarna på plats. Det är inte praktiskt genomförbart med något godkännandeförfarande för enskilda träd, och att lämna träd som utgör fara är inte ett bra alternativ. Medlemmar ur styrelsen och skogsgruppen kommer att genomföra syn och en arbetsplanering på ön tillsammans med arbetsledaren för Naturskog den 8:e april.

 

Som förberedelse inför 8 april erbjuds en möjlighet för alla medlemmar att märka ut träd på och runtomkring egen tomt med tre olika färger beroende på vilken hantering som önskas. Om du inte hunnit ut och märkt träden på och runt tomten innan 8 april så kommer de ur styrelsen och skogsgruppen som går med på synen med arbetsledaren för Naturskog att göra bedömningen då. Du kan i så fall meddela någon i styrelsen/skogsgruppen vad du önskar så tar vi med det som input och beaktar. Alla ombeds ta ansvar och visa omdöme vid märkning och val av önskad insats så att vi kan minimera vår gemensamma kostnad för röjningsinsatsen. Enskilda önskemål och märkningar kan ändras i samband med arbetsplaneringen.

 

Gul) Fälls/rotkapas, kvistas och tas med.

Blå) Fälls/rotkapas, kvistas och lämnas kvar.

Röd) Lämnas helt och hållet till fastighetsägarens egen hantering.
Detta alternativ är endast aktuellt för träd i närhet av tomtgräns och som är rödmärkta av enskild fastighetsägare.
Dessa träd ska vara omhändertagna allra senast till årsstämman 15 juni 2019.Snitslar finns i Biblioteket. Det finns tio rullar av varje färg, så låna en rulle eller del av och gå tillbaka med det som blir över.

----------------------------------------------

 

Länk till drönarfilm som visar förödelsen: https://youtu.be/EH4uPBoFA3U

 

 

 

 

Omärkt sten utanför Stubbodabryggorna!

Vi har fått rapporter om en sten som vid lågvatten ställt till det för sjöfarare utanför Stubboda. Se bif. bild för ungefärligt läge.

 

 

Arbetsplikten genomgången!

Under sommaren har det kommit många frågor om vilken arbetsplikt man som boende egentligen är uppskriven på. Hemsidans olika sidor har dessvärre haft olika budskap och det har inte varit helt tydligt vad som gäller. Efter dagen styrelsemöte har medlemsföreteckningen gåtts igenom och hemsidan är nu uppdaterad. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

 

De arbetsuppgifter som finns är:

 • Stora Kattskär
 • Ängen - slåtter, räfsning, eldning
 • Skogen - röjning, badviken
 • Underhåll

 

 —————-————————-

Observera att parkeringen vid Stubboda inte får användas för båt eller trailerförvaring under sommaren. Båtar ska sjösättas och trailers forslas bort snarast.

 

Ur ordningsreglerna:

 

Vinterförvaring av båtar på parkeringen 

 

 • Upptagna båtar skall förvaras på parkeringen, utrymmet nere vid bryggorna/lastbryggan skall hållas fri. Båtar ska vara sjösatta och/eller borta från parkeringen senast 15 maj.