Sensommmarsol på Norrmansö

Några bilder från en tidig morgonpromenad i början av september 2008

Foto: Joakim Säll

Foto: Joakim Säll

Foto: Joakim Säll

 1