Löpande uppdaterad information om NoVa projektet

Info per e-post

Information och e-postadresser

Styrelsen har beslutat försöka att ännu mer regelbundet informera Norrmansös fastighetsägare. Huvudregeln är att information skickas ut via e-post efter varje arbets- och/eller styrelsemöte. I förekommande fall läggs information också ut på hemsidan.
 

Det åligger dem som önskar få sin information via e-post att informera ansvarig vid byte av e-postadress.

 

De som inte önskar få någon information via e-post meddelar detta till ansvarig.

 

De som inte har någon e-postadress men som ändå vill ha informationen meddelar detta till ansvarig så kommer vi att lägga ned ett exemplar i ”brevlådan” vid Södra Bryggan.

 

Fas 3

Vi hänvisar till information om FAS 3, som gått ut till samtliga medlemmar i Nova.

Informationen redovisar ett möjligt alternativ till pumpstation.
Detta ska ses som ett stöd i respektive tomtägares arbete inom FAS 3.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Nova

Lantmäteriförrättingen genomförd

Lantmäteriet har nu genomfört den förrättning som ligger till grund för bildandet av vår samfällighetsförening på Norrmansö.