Välkommen till Norrmansös uppdaterade hemsida!

 

Här hittar du framförallt information kring Norrmansös historia, bildgalleri samt föreningsformalia.

 

Under föreningsformalia hittar du styrelsesammansättningen och stadgarna för NöT och NoVa (Norrmansö Tomtägareförening respektive Norrmansö Vatten Samfällighetsförening). Protokoll från styrelse- och årsmöten skickas via mejl till medlemmarna och sparas inte  längre på denna hemsida som är en öppen webbplats. Om du tappat bort dokument daterat 2016 eller senare får du gärna kontakta styrelsen så skickar vi det till dig.

 

Trivselreglerna är nya och fastslogs vid årsmötet i juni 2020. Håll dig gärna uppdaterad!

Aktuell och uppdaterad information kring arbetsgruppernas sammansättning finns under fliken Arbetsgrupper, liksom datum för aktiviteterna 2021. 

 

Vill du informera, fråga något, köpa/byta/sälja eller publicera inlägg kring annat som du anser är intressant eller viktigt, hänvisar vi föreningens medlemmar till vår privata Facebook-sida. Bryggsnack-sidan är numera stängd.

 

Styrelsen kontaktar du genom att mejla styrelsen@norrmanso.se

 

//Webmaster juli 2022